Monitoring w ZSG w Wiązownie

Share

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu państwa oraz dofinansowaniu z budżetu gminy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie zainstalowano monitoring
We wrześniu 2007 r. Gmina Wiązowna złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji w szkole systemu monitorującego w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Przewodnią ideą programu jest poprawienie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi oraz zmniejszenie rozmiarów zjawisk patologicznych i poczucia bezradności wobec agresji.

Dzięki środkom otrzymanym z budżetu państwa oraz dofinansowaniu z budżetu gminy w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie zainstalowano 5 kamer zewnętrznych, 9 kamer wewnętrznych oraz „serce” systemu, czyli rejestrator prowadzący ciągły zapis obrazu ze wszystkich kamer.

Na zewnątrz budynku pojawiły się tablice informujące o działaniu systemu monitoringu oraz o zakazie przebywania na terenie szkoły po jego zamknięciu. Mamy nadzieje, że ukróci to dotychczasowe częste akty niszczenia szkolnego mienia. Mają one miejsce zwłaszcza w dni wolne od nauki. Teraz na wszystko patrzą czujne oczy kamer.

Kamery zainstalowane są we wrażliwych miejscach placówki: szatniach, okolicach sklepiku czy ciągach komunikacyjnych.

Monitorowane są także wszystkie wejścia do szkoły. Monitoring jako system zwiększający bezpieczeństwo jest niezbędny w tak rozległym budynku, liczącym tak wielu uczniów jak Zespół w Wiązownie. Zainstalowanie kamer nie oznacza rezygnacji z dyżurów nauczycielskich. W czasie przerw i przy dowozach nadzór ze strony pedagogów jest prowadzony ze szczególną pieczołowitością.

Wskazana jest rozbudowa systemu, bowiem pozostały jeszcze miejsca wymagające wzmożonej uwagi. Dbanie o bezpieczeństwo to proces ciągły, wymagający stałych nakładów.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
mgr Agata Łęgowska

Monitoring w ZSG w Wiązownie
foto: wiazowna.pl
Share