Mieszkańcy Wiązowny Gminnej rozdysponowali środki sołeckie

Share
2015.08.28 046
Foto: RS

28 sierpnia br, podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się w szkole w Wiązownie, mieszkańcy Wiązowny Gminnej podjęli decyzję odnośnie przeznaczenia 37 243,80 zł w ramach tzw. funduszu sołeckiego w 2016 r. oraz dokonali zmian w dyspozycji środków sołeckich w roku bieżącym.

W spotkaniu prowadzonym przez Marlenę Gałkowską, sołtysa Wiązowny Gminnej udział wzięli – wójt Janusz Budny, radna – Mariola Kublik oraz ok. 30 mieszkańców sołectwa.

Na początku zebrania sołtys Wiązowny Gminnej przedstawiła stan przedsięwzięć realizowanych ze środków sołeckich w roku bieżącym. W tym roku sołectwo Wiązowna Gminna ma do wydania 34 605, 76 zł. Z tego 18 000 zł zostało przeznaczone na ogrodzenie Parku Centrum Wiązowna. Ogrodzenie powstanie we wrześniu br. jak tylko zostanie wykonany właściwy zjazd z placu na drogę wojewódzką nr 721.

2015.08.28 039
Foto: RS

Kolejne 5 605, 76 zł będzie przeznaczone na imprezę aktywizująco-integracyjną, która odbędzie się 26 września br. W trakcie realizacji jest także montaż ławek parkowych i koszy na śmieci. Na ten cel „zabezpieczono” 10 000 zł, ale kwota nie zostanie wykorzystana w całości. Pozostanie ok. 5498 zł, które mogą być wydane na inne potrzeby. Rada sołecka zaproponowała aby przeznaczyć tę sumę na projekt oświetlenia w ulicy Polnej. W tym punkcie zebrania rozgorzała dyskusja, a na sali pojawiły się głosy poddające w wątpliwość celowość takiej decyzji, w związku z planowanym na przyszły rok projektem budowy m.in. ulicy Polnej wraz z chodnikiem. Ostatecznie, m.in. po wyjaśnieniach Wójta mieszkańcy zgodzili się na tę propozycję. Sam projekt będzie kosztował ponad 8 tys. zł, ale brakujące pieniądze obiecała dołożyć Gmina. Kolejną zaproponowaną zmianą była rezygnacja z wykonania i montażu tablicy pamiątkowej przy krzyżu, w okolicy skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Dworkowej.  Ostatnio zamontowano tablicę pamiątkową na skwerze im. gen. Grota-Roweckiego, a zarezerwowane 1000 zł przydałyby się sołectwu na postawienie dwóch tablic ogłoszeniowych: przy szkole w Wiązownie oraz przy przystanku na ul. Lubelskiej (między kowalem a Jartonem). Ten pomysł mieszkańcy zaaprobowali jednogłośnie.

2015.08.28 061
Foto: RS

Wysokość środków z funduszu sołeckiego dla Wiązowny Gminnej na przyszły rok to 37 243,80 zł. Po burzliwych dyskusjach i wielokrotnym zabieraniem głosu przez Wójta, mieszkańcy Wiązowny Gminnej podjęli decyzję:

10 500 zł zostanie przeznaczone na oświetlenie ul. Polnej. Ta kwota pozwoli na zakup 3 lamp ledowych. Pozostałe lampy zostaną sfinansowane przez Gminę.

5 000 zł – pozwoli utwardzić fragment ul. Klonowej.

Pozostałą kwotę 21743,8 zł mieszkańcy Wiązowny Gminnej przeznaczyli na modernizację placu zabaw w parku Centrum Wiązowna (zastąpienie piaskowego podłoża nowoczesną bezpieczną nawierzchnią).  Tym samym nie przewidziano na przyszły rok organizacji pikniku finansowanego ze środków sołeckich.

Foto: RS
Foto: RS

Podczas spotkania mieszkańcy wielokrotnie zabierali głos wskazując na różne bolączki, z którymi zmaga się sołectwo. Brak oświetlenia i fatalny stan ulicy Polnej, brak chodnika na ul. Boryszewskiej oraz na ul. Lubelskiej (od kowala do Jartonu). Zły stan chodnika na Kościelnej, zaniedbane centrum Wiązowny, nieprzyjemny zapach z kolektora w Parku Centrum Wiązowna to tylko niektóre z kwestii poruszanych na zebraniu. Wójt wielokrotnie zabierał głos, okazując zrozumienie wagi tych problemów, tłumacząc jednocześnie ich przyczyny, wskazując na przyszłe rozwiązania. Zapowiedział m.in. utworzenie z dotychczasowego Wydziału Technicznego – Zakładu Usług Komunalnych, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gmina planuje przystąpić do budowy 11-kilometrowego chodnika i ścieżki rowerowej na DW 721 (od granicy z Józefowem do granicy z Halinowem). Współpraca z Józefowem, Halinowem i Sulejówkiem znacznie zwiększy szansę powodzenia w realizacji tej inwestycji.

Share