Mienia nam wylewa, czyli niefachowe obserwacje hydrologiczne

Share

Podtopienia
Poziom Jędrzejnicy nie jest obecnie zbyt wysoki. Z powodu obsuwania się elementu betonowego tworzyła się w tym miejscu zapora. Powyżej tego miejsca raczej nie ma niebezpieczeństwa wylewania.

Widok od Kącka w stronę Mieni
Podtopienia

Rów, który jest połączony z Mienią powyżej (!) zapory
w okolicy drogi Duchnów – Kąck.
Podtopienia

Ten sam rów na zachodniej stronie drogi Duchnów Kąck
Podtopienia

Dobrze widać, jak zalewa okoliczne łąki. Na starszych mapach rów kończy się w tym miejscu. Według pierwotnych założeń rów miał odprowadzić wodę z łąk do Jędrzejnicy w okolicy ul. Modrzewiowej. Z powodu połączenia z Mienią na wschód od drogi jednak zalewa łąki.

Zapora na Mieni koło drogi Duchnów – Kąck
Podtopienia

Rozgałęzienie Mieni koło ul. Nizinnej
Podtopienia

Stare koryto Mieni na zachód od ul. Nizinnej.
Podtopienia

Most na nowym korycie Mieni w Golicy
PodtopieniaKonstrukcja pod mostem powoduje dodatkowe spiętrzenie wody.

Obwałowany odcinek starego koryta Mieni koło ul. Duchnowskiej w Golicy
Podtopienia

Stawidła między starym a nowym korytem Mieni.
Podtopienia

Pozostałości młyna w Golicy, ujście starego koryta Mieni
Podtopienia

Mienia w okolicy ul. Duchnowskiej w Wiązownie zaczyna wylewać

Podtopienia

Materiał i foto: Karsten

***

Poniżej komentarze jakie ukazały się na starym portalu:

Komentarze

Komentarze

Link do komentarzy na FB:
https://www.facebook.com/Wiazowna.info/posts/10152656709712914

Share