Boryszewski Kanał

Share

Kanał Boryszewski – ciek, rów melioracyjny, który obecnie zbiera wody opadowe i roztopowe na dużym obszarze z pól Boryszewa i Góraszki. Swoją nazwę bierze od wsi Boryszew, gdzie ma swój początek. Przebiega przez teren dotychczasowego lotniska w miejscowości Góraszka i w związku z budową Centrum Handlowego będzie przebudowany. Za lotniskiem, przepływa przepustem pod DK17 i kieruje się bliżej zabudowań Wiązowny Gminnej, gdzie płynie na skraju lasu i jest bardzo głęboki. Potem ponownie przecina DK17 a jego ujście do Mieni znajduje się w Emowie

żródło, na podstawie: wiazowna.e-mapa.net
źródło, na podstawie: wiazowna.e-mapa.net

Co ciekawe „Kanał Boryszewski” widnieje na mapie z 1808 roku. Wygląda jakby w Golicy, Mienia rozwidlała się na dwie odnogi, które następnie za Wiązowną łączą się w jeden nurt. Zarówno w Golicy jak i Wiązownie rzeka Mienia płynie szerzej. W Wiązownie widoczna jest wyspa, która pojawia się także na szczegółowych mapach z późniejszego okresu.

Carte von West Gallizien, Mayer von Heldensfeld, Anton, Oprac. ; Benedicti, Hieronymus. Ryt., 1808, źródło: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Carte von West Gallizien, Mayer von Heldensfeld, Anton, Oprac. ; Benedicti, Hieronymus. Ryt., 1808, źródło: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska

Na mapie z 1914 roku, widać na Szosie Lubelskiej wyraźnie zaznaczoną groblę, która ciągnie się aż do dawnego majątku Pawlaków, a po obu stronach dzisiejszego kanału zaznaczono podmokłe łąki.

Kanał Boryszewski
Niemiecka mapa zaboru rosyjskiego z 1914 roku, ze zbiorów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Poniżej ciekawa, kolorowa mapa z 1932 roku, na której kolorem niebieskim zaznaczono wszelkie cieki. Wyraźnie widać podmokłe łąki na południe od Golicy, gdzie znajdował się duży młyn wodny oraz podmokłe tereny w lasach na zachód od Majdanu. Przez lata zmienił się cały system tzw. stosunków wodnych w naszych okolicach. Już dawno wysechł kanał młyński czy kanały w zespole parkowo -pałacowym, które stanowiły zarówno o atrakcyjności założonych tam terenów rekreacyjnych (woda była ważnym elementem dekoracyjnym), nawadniały ogrody warzywno-owocowe w pobliskim dworze (na mapie duża litera D. – przy. red.) czy umożliwiały pracę młynów wodnych. Kanał Boryszewski jednak wciąż funkcjonuje, co świadczy o bardzo istotnej roli jaką spełnia. Zbiera nadmiar wód opadowych i roztopowych. Pytanie czy powstał w sposób naturalny, czy jest tworem sztucznym, co sugerowałaby jego nazwa „kanał”? Czy pełnił kiedyś funkcje nawadniające?

P40 S32 Warszawa Południe, 1932, Ze zbiorów: Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
P40 S32 Warszawa Południe, 1932, Ze zbiorów: Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Opracowanie: © Joanna Filimonow/Wiazowna.info.pl

 

Share