Adamówka

Share

Adamówka – dawna kolonia młynarska nad rzeką Świder, należąca do dóbr Glinianka, obecnie część Kopek, wsi i sołectwa w gminie Wiązowna.

żródło: wiazowna.e-mapa.net
żródło: wiazowna.e-mapa.net

W XIX w. kolonia młynarska Adamówka, z gruntem o powierzchni 2 morgi i 223 pręty, miała wielu dzierżawców i właścicieli głównie żydowskiego pochodzenia.

W 1855 r. kolonię dzierżawił: Manus Edelman i kupiec Szlama Firanka z Ryk,

W 1866 r. Sinso Nosal,

W 1872 młyn nadal należał formalnie do S. Nosala z tym, że przybyło kolejnych wspólników: Szoja Glucksohn i Rubin Rottenberg. Modernizacją i konserwacją urządzeń młyńskich zajmował się cieśla – młynarz Srul Posesorski z Rudki.

W czasach PRL – resztki młyna nabyła aktorka STS i plastyczka z Warszawy p. Krystyna Sienkiewicz urządzając w nim pracownię. Obecnie własność pp. Niwińskicich.

adamówka
Dawny młyn w Adamówce, foto: ZB

Jedyny na rzece Świder wiszący most łączący Kopki z Adamówką.

foto: Kopki w Dolinie Świdra
foto: Kopki w Dolinie Świdra

Tuż przy mostku znajduje się współczesna drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, patrona przeprawy w Kopkach. Autorem projektu oraz wykonawcą rzeźby św. Jana Nepomucena jest Mateusz Niwiński. Figurę posadowił Mirosław Kobza.

foto: RS
foto: RS

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie rzeźby św. Nepomucena miało miejsce 23 maja 2010 roku:

Modlitwa nad Świdrem

Opracowanie: © Joanna Filimonow/Wiazowna.info.pl
na podstawie informacji otrzymanych drogą mailową od p. Krzysztofa Oktabińskiego w 2010 roku.

Share