Konsultacje w sprawie przebiegu autostrady A-2

Share

W środę 5 listopada br. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy w sprawie wariantów przebiegu autostrady A-2 przez teren gminy Wiązowna.
W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Marek Jędrzejczak, przedstawiciele firmy projektowej Eurostrada – Wojciech Parciński i Robert Twardowski, będący kierownikiem projektu, przedstawiciele GDDKiA – Katarzyna Kulczycka. Wśród 98 osób przybyłych na spotkanie byli sołtysi poszczególnych zainteresowanych miejscowości i radny z Duchnowa Józef Roman Witan.

Zebranie otworzył Wójt, który poinformował zebranych o otrzymanej koncepcji przebiegu autostrady A-2 oraz o potrzebie zorganizowania konsultacji przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej. Podkreślił, że w imieniu gminy Wiązowna opowiada się za przebiegiem autostrady po dotychczasowym śladzie (poprzednio były to warianty 1 i 2, obecnie jest to wariant 4).

Następnie przedstawiciel firmy projektowej pan Wojciech Parciński scharakteryzował założenia projektowanego przebiegu autostrady oraz nakreślił tryb procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej. Poinformował zebranych, że wyniki prowadzonych konsultacji posłużą jako cenny materiały do wydania decyzji środowiskowej. Następnie przedstawił genezę i charakterystykę poszczególnych wariantów przebiegu, w tym wariantu 3.

Po przedstawieniu wszystkich charakterystyk rozpoczęła się merytoryczna i rzeczowa dyskusja, w trakcie której mieszkańcy zgłaszali swoje pytania i wątpliwości. Przedstawiciele Eurostrady starali się udzielać jak najdokładniejszych odpowiedzi i podkreślali wagę opinii mieszkańców. Wszyscy obecni na spotkaniu, pozytywnie zaopiniowali wariant 4 biegnący po terenie zarezerwowanym w dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna pod przebieg autostrady. Zdecydowanie odrzucono natomiast wariant 3, który wkraczał na tereny Duchnowa i Kącka.

Wariant 1

a2_1

Wariant 2

a2_2

Wariant 3

Wariant 3

źródło: wiazowna.pl

Share