Kiedy ruszy budowa S17?

Share

s17

Ponad półtora roku temu, pod koniec stycznia 2016 roku, podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 od węzła Lubelska (bez węzła) do Garwolina.  Budowa miała ruszyć wiosną 2017 roku a otwarcie nowej drogi dla kierowców zaplanowano na 2019 rok. Kiedy w maju 2016 roku wykonawca, firma Strabag sp. z o.o wydzierżawił działkę przy ul. Polnej i rozpoczął magazynowanie ziemi przeznaczonej do prac budowlanych wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem i już wkrótce rozpocznie się zajmowanie nieruchomości pod budowę, wycinka drzew, budowa dróg dojazdowych, itp. Tymczasem rozpoczęła się budowa zjazdu do planowanego centrum handlowego w Góraszce. Wiadukt wraz z rondami, drogami dojazdowymi, oświetleniem i „drobną” infrastrukturą (wiaty przystankowe, znaki drogowe) powstał błyskawicznie. Budowy S17 wciąż jednak nie widać. Mamy wrzesień 2017 roku a nie rozpoczęło się nawet zajmowanie nieruchomości pod budowę.

Ze strony internetowej inwestycji, z materiału datowanego na 19 września br. dowiadujemy się o planowanych konsultacjach społecznych, czyli czymś co było realizowane już kilka lat temu:

„Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, zmierzającym do wydania uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w ramach przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Po wydaniu decyzji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w gminach objętych inwestycją zostanie zamieszczone „Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej”.

Wszystko wskazuje na to, że dokumentacja niezbędna do wydania ZRID uległa przeterminowaniu i pewne procedury muszą być powtórzone. W praktyce oznacza to opóźnienia w realizacji inwestycji. Dopiero ZRID, czyli decyzja wydawana przez wojewodę mazowieckiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowę, rozpoczęcie procedury odszkodowawczej i rozpoczęcie prac przez wykonawcę. A na ZRID trzeba będzie poczekać.

Informacja sprzed ponad tygodnia, o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko sugeruje, że rozpoczęcia prac budowlanych możemy się spodziewać najwcześniej latem, a być może dopiero jesienią przyszłego roku. Tym samym mało realnym wydaje się termin oddania ekspresówki do użytku w 2019 roku.

W oczekiwaniu na ZRID trwają prace przygotowawcze. 21 września br. odbyło się tzw. rozpoznanie saperskie na terenach leśnych.

21.09.2017 - Rozpoznanie saperskie na terenach leśnych, fot. http://s17-lubelska-kolbiel.pl
21.09.2017 – Rozpoznanie saperskie na terenach leśnych, fot. http://s17-lubelska-kolbiel.pl

Tekst: JF
Foto: GDDKiA

Share