Budowa szkoły w Malcanowie

Share

O budowie szkoły w Malcanowie mówi się od lat. Najpierw były problemy z projektem. Wyłoniona w 2011 roku firma projektowa podobno nie wywiązała się z podjętych zobowiązań w umówionym terminie.
Dopiero pod koniec września 2013 roku starosta otwocki zatwierdził projekt budowlany i wydał decyzję o pozwoleniu na rozbudowę budynku szkoły podstawowej wraz z budową hali sportowej w Malcanowie.
Ponieważ dostarczona dokumentacja projektowo-wykonawcza wzbudzała wątpliwości:
„Gmina Wiązowna skorzystała z wiedzy i doświadczenia niezależnej firmy zewnętrznej, która dokonała weryfikacji całości dokumentacji technicznej. Przedstawiona ekspertyza wykazywała szereg istotnych braków w dokumentacji projektowej

W lutowych Powiązaniach poznaliśmy wizualizację szkoły.

Wizualizacja szkoły w Malcanowie

Pod koniec marca 2014 roku ogłoszono przetarg. W maju wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Budowa szkoły ruszyła.

W październiku na FB pojawiły się zdjęcia z budowy:

Foto: Malcanow.eu
Foto: Malcanow.eu

A strona sołectwa „Malcanów” informowała, że szkoła będzie gotowa do użytku już w przyszłym roku szkolnym

Dzisiaj w BIP Wiązowna zostały opublikowane projekty uchwał na III sesję RG, która odbędzie się 22 grudnia br. w Woli Karczewskiej. W uzasadnieniu do jednej z nich czytamy:

„Zmniejsza się wartość zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego w Malcanowie na cele oświatowe w 2014 roku o kwotę 767.128,00 zł. Środki z 2014 roku zostały przesunięte na rok 2015 w związku z brakiem możliwości realizacji zaplanowanych na 2014 rok zadań w pełnej wysokości z powodu konieczności przeprojektowania fragmentów inwestycji. Konieczność przeprojektowania okazała się dopiero po wejściu wykonawcy na budowę i dokonania odkrywek w przebudowanej części szkoły.”

Na stronie inwestycji  termin zakończenia robót budowlanych określono na II kwartał 2017 roku…

Pytanie, czy ta data uwzględnia problemy i konieczność przeprojektowania fragmentów inwestycji…?

Share