Inwestycje w Wiązownie w 2015 r.

Share

W Biuletynie Informacji Publicznej jest już dostępne Zarządzenie Wójta Gminy Wiązowna z dnia 28 sierpnia 2015 roku (Nr 130.142.2015). Integralną częścią Zarządzenia są liczne załączniki, które oprócz części opisowej zawierają m.in informacje o planie oraz wykonaniu dochodów i wydatków budżetu, czy też zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2015r.

Z załącznika nr 5, który stanowi „Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych – stan na 30 czerwca 2015 roku” dowiadujemy się o planowanych, realizowanych lub już zrealizowanych w tym roku inwestycjach w gminie Wiązowna, w tym we wsi Wiązowna:

Zrealizowano:

– Wybudowano chodnik dla pieszych przy drodze gminnej ul. Pęclińskiej w Wiązownie, na odcinku pomiędzy ulicami Irysową a Projektowaną (104 767,50 zł)

foto: RS

– Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej w ul. Spokojnej i Projektowanej (155 000 zł) 

– Zagospodarowano teren przed budynkiem Urzędu Gminy Wiązowna poprzez urządzenie alejek parkowych, skweru oraz zagospodarowanie zieleni. (koszt wg. planu 65 000 zł)

Skwer przed UG w Wiązownie, foto: BF
Skwer przed UG w Wiązownie, foto: BF

– Wykonano izolację akustyczną sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Wiązownie (koszt wg. planu 155 000,00 zł)

foto: RS
foto: RSv

– Wykonano sieć kanalizacyjną o dł. 168 mb od ul. Lubelskiej 17 do rzeki Mieni w Wiązownie (94 500,00  zł)

W  trakcie realizacji:

– Do 30.09.2015 r. ma zostać położona nakładka na drodze wewnętrznej na Osiedlu Parkowym (dojazd do Przedszkola Gminnego) (koszt wg. planu 47 000 zł)

Osiedle Parkowe, 04.09.2015, foto: RS
Osiedle Parkowe, 04.09.2015, foto: RS

– Do 30.09.2015 roku ma być wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej nr 721 na działkę nr ew. 214 w Wiązownie Gminnej (Plac Centrum Wiązowna). (koszt wg. planu 100 000 zł)

foto: RS
foto: RS

– do końca września 2015 mają zakończyć się prace przy zastawce na Kanale Boryszewskim (koszt wg. planu 30 000,00zł)

Plany inwestycyjne na II połowę 2015 roku

Przebudowa rowu przy kopcu w Wiązownie (koszt wg. planu 10 000,00 zł )

– Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej (koszt wg. planu 61 500,00 zł) a następnie modernizacja drogi (koszt wg. planu 13 500 zł)

ul. Sadowa w Wiązownie, 04.09.2015, foto: RS
ul. Sadowa w Wiązownie, 04.09.2015, foto: RS

– Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej  (koszt 40 000 zł)

– Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polnej  (koszt 80 000 zł)

Oświetlenie ul. Spokojnej w Wiązownie Kościelnej. Termin realizacji do 15.12.2015r. (koszt wg. planu 19 000,00 zł)

Projekty

– Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy obejmujący założenia do przyszłych projektów budowy dróg gminnych: ul. Polnej i ul. Brzozowej  oraz Turystycznej. (planowany koszt projektów w sumie 10 000. zł)

– Przebudowa ul. Ogrodowej – 9 czerwca 2015 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej (koszt 6 000 zł)

– Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – pomoc rzeczowa (Pomoc rzeczowa, w postaci wykonanej dokumentacji projektowej zostanie zrealizowana ze środków budżetu na rok 2015 w wysokości do kwoty: 15.000,00 zł oraz ze środków budżetu na rok 2016 w wysokości do kwoty: 185.000,00 zł )

Share