Informacja Wójta Gminy o bieżącej sytuacji Gminy

Share

W uzupełnieniu informacji o bieżącej sytuacji finansowej Gminy Wiązowna, która została podana na stronie internetowej, przekazuję wiedzę, jaką nabyłem w ostatnim okresie pracując nad budżetem na 2007 rok.
Wysokość zadłużenia gminy Wiązowna, wynikająca z zaciągniętych zobowiązań jeszcze w 2006 roku, da się rozpisać na następujące pozycje:
1)800 tys. zł – kredyt zaciągnięty na realizację bieżących wydatków, wydatkowany w grudniu 2006;
2)2,7 mln. zł – spłaty raty kredytu za budowę oczyszczalni ścieków i kolektora kanalizacyjnego w Wiązownie;
3)300 tys zł – odsetki od kredytu zaciągniętego na tę inwestycję;
4)1,035 mln zł – podsumowane ostatnio zobowiązania z umów podpisanych i zrealizowanych w 2006 r.;
Wymienione pozycje (2, 3 i 4) dają łączne zobowiązania w kwocie ok. 4 mln zł + rata za kredyt (poz. 1) i obciążą budżet 2007 roku.
Płatności zrealizowane z zaciągniętego w grudniu 2006r kredytu na kwotę 800 tys zł:
środki na wydatki dla oświaty- 463 063 zł
wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Gminy za m-c XII 2006 r. – 89 784 zł
wypłata prowizji za inkaso IV raty podatku – 11 827 zł
środki na wydatki GOPS – 42 300 zł
środki na wydatki ZUK – 55 000 zł
dotacje dla GOKRiS – 29 321 zł
dotacja dla bibliotek – 8 705 zł
Zobowiązania w kwocie 1,035 mln zł. wynikające z umów podpisanych w 2006 r.:
budowa wodociągu Emów – 174 502 zł
budowa wodociągu Kąck – 90 153 zł
kładka przy ul. Kościelnej – 100 000 zł
budowa drogi Boryszew – 43 920 zł
SP Zakręt – sala gimnastyczna – 298 100 zł
budowa Gimnazjum Glinianka – 311 317 zł
budowa studni dla SUW Majdan – 459 zł
budowa chodnika ul. Lubelska – 1000 zł
budowa chodnika Góraszka – 5 390 zł
budowa drogi Pęclin – Wiązowna – 1 087 zł
oświetlenie Lipowo – 9 882 zł
Już od ponad miesiąca radni analizują projekt budżetu na rok 2007 przygotowany przez wójta poprzedniej kadencji, ażeby nie dopuścić do sytuacji, jaka miała miejsce w grudniu 2006 roku, zajęli się uwiarygodnieniem dochodów. W zeszłym roku zabrakło 1,8 mln zł z powodu nie zrealizowania zaplanowanej sprzedaży nieruchomości, co spowodowało duży zator płatniczy gminy.
Radni odbyli również kilkanaście spotkań z kierownikami referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, by zweryfikować wydatki. Pozwoli to zapiąć budżet na obecny rok tak, by wydatki zbilansowały się z rzeczywistymi dochodami.
Najważniejszą czynnością przy tworzeniu budżetu na rok 2007 jest zabezpieczenie środków na prace projektowe oraz wkład własny do wniosków na fundusze pomocowe i fundusze unijne. Lata 2007- 2013 to okres, w którym gminy z całej Polski będą startować w konkursach na konkretne projekty pomocowe. Żeby z nich skorzystać musimy mieć zabezpieczone w budżecie środki.
Radni podchodząc do konstruowania budżetu w sposób aktywny, wyjeżdżają w najbliższym tygodniu na szkolenie, które pozwoli im poznać sposoby znajdowania pieniędzy na projekty unijne oraz wkład własny, mimo dużego zadłużenia (4,9 mln zł). Jeżeli tego nie dokonamy, to w ciągu najbliższych kilku lat nie staniemy się beneficjentem funduszy pomocowych, jest to więc zadanie priorytetowe, nad którym radni wraz z wójtem intensywnie pracują.
Wójt Marek Jędrzejczak.

źródło: wiazowna.pl

Share