Fundusz sołecki 2017- terminy zebrań

Share

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy przeznaczone do dyspozycji mieszkańców. Z funduszu można zrealizować całe przedsięwzięcie lub jego część. Można podzielić je na etapy lub przekazać pieniądze do budżetu gminy jako wkład mieszkańców w większą inwestycję gminną. Decyzję jak rozdysponować pieniądze podejmują mieszkańcy poprzez głosowanie na zebraniu wiejskim. Wniosek dotyczący funduszu sołeckiego składa sołtys, rada sołecka/zarząd osiedla lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa a uchwałę zebrania wiejskiego dotyczącą wniosku należy dostarczyć wójtowi do 30 września br.

Pieniądze w ramach funduszu sołeckiego można przeznaczyć na:

  • Pielęgnację zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie (np. montaż koszy na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki opadów komunalnych itp)
  • Zakupy nagród rzeczowych i sprzętu, wspieranie wydarzeń kulturalnych, sportowych na rzecz lokalnego środowiska, prowadzonych przez placówki oświatowe i stowarzyszenia.
  • Zakupy sprzętu sportowego, rekreacyjnego, np. montaż ławek, urządzenie placów zabaw dla dzieci.
  • Budowa i remonty dróg gminnych, chodników, Budowa latarni przy drogach i placach publicznych. Budowa wodociągów i kanalizacji.
  • Organizowanie uroczystości i imprez aktywizacyjnych skierowanych do mieszkańców sołectwa
  • Budowa i remont boisk, kąpielisk.
  • Promocja miejscowości lub gminy, opracowanie folderu, broszury informującej o zabytkach, produktach lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach turystycznych.

HarmonogramKoordynator ds. funduszu sołeckiego: Justyna Sadkowska tel. 22 512 58 61, e-mail: j.sadkowska@wiazowna.pl

źródło: Powiązania nr 7 (125) czerwiec/lipiec 2016

Wysokość funduszu sołeckiego w 2017 roku

Fundusz sołecki 2017

Share