Eurostrada odpowiada

Share
Konsultacje 8 maja
foto: wiazowna.pl

Na drugi dzień po spotkaniu konsultacyjnym mieszkańców gminy Wiązowna, we wtorek 8 maja br. wójt Marek Jędrzejczak, Radni oraz kierownicy niektórych wydziałów i referatów Urzędu Gminy, spotkali się ponownie z projektantami firmy Eruostrada, Panem Wojciechem Parcińskim i Robertem Twardowskim. W spotkaniu uczestniczyli:
– przedstawiciele Społecznego Zespołu Konsultacyjnego ds. Rozbudowy Drogi S-17, któremu przewodniczy Pan Andrzej Łaszczuk,
– Pani Jolanta Koczorowska, radna sejmiku wojewódzkiego,
– przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Pan Roman Łozicki,
– przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego z Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Pan Michał Lesiński.
Spotkanie dotyczyło oczywiście rozbudowy drogi S-17 i miało na celu wysłuchanie przez projektantów wszelkich uwag i wniosków wypracowanych przez Zespół Konsultacyjny, zajmujący się sprawą rozbudowy S-17 i drogi 721 od trzech lat. Każdy z obecnych mógł zadać projektantom szereg dodatkowych pytań, zabrać głos w dyskusji do przedstawionych wariantów, analizując poszczególne newralgiczne punkty. Większość wniosków złożonych przez członków Zespołu i przedstawicieli Gminy znalazło uznanie wśród projektantów i mają szanse być uwzględnione w dalszym etapie projektowym.
Po trzech latach korespondencji doszło do spotkania bezpośredniego członków Zespołu Konsultacyjnego z przedstawicielami Inwestora, co usprawniło proces konsultacji. Zespół reprezentuje mieszkańców terenów przylegających do nowych przebiegów S-17 i 721. Jest propozycja, żeby w skład Zespołu weszły dodatkowe osoby reprezentujące rady soleckie z terenów przebiegu drogi S-17 i 721.
Spotkanie trwało 3,5 godziny i należy przyznać, że było owocnym spotkaniem. Przybliżyło znacznie uczestników do podjęcia decyzji i opowiedzenia się za jednym z wariantów, który uwzględnia wnioski mieszkańców. W przyszłym tygodniu opinia gminy zostanie wydana, w której będą uwzględnione wszelkie rozsądne propozycje wszystkich środowisk. Opinia gminy i jej uzasadnienie oraz wnioski zostaną zredagowane przy współpracy z Zespołem Konsultacyjnym i podane do publicznej wiadomości.

J. Budny

źródło: wiazowna.pl

Share