Eko-Wiąz zgłoszony do akcji „Masz głos masz wybór” 2009

Share

Trzy stowarzyszenia z gminy Wiązowna:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka
 • Forum Przedsiębiorczości Gminy Wiązowna
 • Grupa Aktywności Społecznej Gminy Wiązowna

przystąpiły do akcji organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów – „Masz głos masz wybór” 2009.

Celem akcji jest:

 • uświadomienie mieszkańcom polskich gmin, że mają wpływ na działania władz samorządowych.
 • pokazanie mieszkańcom polskich gmin, jak mogą wpływać na sposób działania samorządów.

Organizatorom akcji zależy, aby dzięki „Masz głos masz wybór” lokalni decydenci przestali być anonimowymi urzędnikami, lecz by stali się dla obywateli równorzędnymi partnerami.
Ma to pomóc mieszkańcom w śmielszym organizowaniu się i zgłaszaniu postulatów dotyczących problemów w ich codziennym życiu.

Zasady działania uczestników akcji „Masz głos, masz wybór”:

 1. Akcja służy budowie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami samorządowymi. Władze samorządowe traktowane są na zasadach partnerskich.
 2. Na debaty i spotkania zapraszamy przedstawicieli różnorodnych środowisk lokalnych. Podczas dyskusji możliwość wypowiedzi i zaprezentowania swoich argumentów mają osoby reprezentujące różne poglądy.
 3. Przedstawiamy opinie, interesy i postulaty różnych grup mieszkańców, a nie tylko członków własnej organizacji.
 4. Wypowiadamy się w imieniu tylko tych mieszkańców, których opinię poznaliśmy.
 5. Nie wykorzystujemy naszych działań do promocji władz samorządowych, ewentualnych kandydatów w kolejnych wyborach samorządowych, partii politycznych czy komitetów wyborczych.
 6. O swoich działaniach informujemy wszystkie zainteresowane osoby, relacje z debat i spotkań prezentujemy w lokalnych mediach oraz umieszczamy na stronie internetowej akcji www.maszglos.pl

źródło: www.maszglos.pl

Fundacja Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów oferują uczestnikom akcji wsparcie merytoryczne.

W dniu 11.03.09 do władz tych gmin, na terenie których działają stowarzyszenia przystępujące do akcji w 2009 roku, Fundacja Batorego i SSL wystosowały list, w którym zwracają się z prośbą o współpracę w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”.

List ma pomóc uczestnikom akcji w nawiązaniu efektywnej współpracy z lokalnymi władzami.

Akcja „Masz głos masz wybór” będzie stanowić swoisty „parasol” i wzmocnienie dla działań koalicji EKO-Wiąz.

Share