Działania proekologiczne w Gliniance z udziałem dzieci i młodzieży

Share

Do akcji Eko-Wiązu zachęcającej do zbierania zużytych baterii i wrzucania ich do specjalnych pojemników włączyły się placówki oświatowe z Glinianki. W szkole podstawowej im. W. Witosa powstał specjalny „Kącik” propagujący ochronę środowiska, a młodzież z Gimnazjum im Jana Pawła II zorganizowała „Dzień poświęcony ekologii”

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Pęclinie pod nadzorem p. Dyrektor mgr Ewy Kołodziejczyk z entuzjazmem włączyły sie do akcji Eko-Wiązu, aby każda niepotrzebna bateria znalazła się w specjalnych pojemnikach przeznaczonych na ten cel a nie została wyrzucona na śmietnik.

Eko-Wiąz w Gliniance

„Kącik” propagujący ochronę środowiska w Szkole Podstawowej im W. Witosa w Gliniance.

30.04.09 w Gimnazjum im Jana Pawła II w Gliniance zorganizowany został „Dzień poświęcony ekologii”.
Były projekcje, inscenizacje, konkursy recytacje i wiele innych ciekawych wystąpień uczniów.

Info: Eko-Wiąz

Share