Drewniana dzwonnica w Wiązownie

Share

Drewniana dzwonnica, która stoi przed kościołem św. Wojciecha w Wiązownie jest oryginalnym zabytkiem dawnej ciesiołki polskiej. Została zbudowana z sosnowego drewna w 1888 roku, za proboszcza ks. Aleksego Głodka. Ma jedną kondygnację i konstrukcję słupowo-ryglową. Na zewnątrz jest oszalowana. Dach namiotowy ze sterczyną pokryty jest gontem. Wybudowano ją na planie kwadratu. W górnej części widoczne są wycięte po dwa, duże otwory głosowe, które są półkoliście zamknięte i odsłaniają fragmenty konstrukcji dzwonnicy.

Kościół i drewniana dzwonnica w Wiązownie latem i zimą, foto: RS

foto: RS

W 1943 roku, hitlerowcy zabrali z wiązowskiej dzwonnicy trzy dzwony. Niestety nigdy już do Wiązowny nie powróciły. Najmniejszy, czwarty dzwon (tzw. sygnaturka) został ukryty przez kościelnego Ludwika Izdebskiego w grobowcu* na wiązowskim cmentarzu. Został później przekazany do kościoła w Mlądzu.

W 1958 roku, staraniem ówczesnego proboszcza, ks. Stanisława Pancera, dzwonnica została pokryta nowym gontem.

W 1967 roku ufundowano 3 nowe dzwony. Sprowadził je ks. Edward Grzechnik, proboszcz wiązowskiej parafii w latach 1965-1974.

Trzy dzwony ufundowane w 1967 roku, Foto: autor nieznany, arch: RS
Trzy dzwony ufundowane w 1967 roku, Foto: autor nieznany

Na dzwonach umieszczono następujące napisy:

Dzwon I – „Stefan”. Pamiątka II Soboru Watykańskiego. Wiązowna 1967. „Paweł”. Wzywam wszystkich aby byli jedno.

Dzwon II – „Wojciech”. Ciebie Boga chwalimy. 1967. Fundacja Wiernych Parafii Wiązowna. Jako wotum wdzięczności za ocalenie parafii podczas wojen. Wykonał A. Kruszewski – Węgrów.

Dzwon III – „Maryja”. Fundacja Wiernych Parafii św. Wojciecha w Wiązownie w pierwszym roku (1967) drugiego tysiąclecia Chrztu Polski. Ordynariuszem Archidiecezji Warszawskiej był kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, a Proboszczem Parafii ks. E. Grzechnik.

punkt

Ciekawostki 

Według przekazów,  przy budowie przybudówki znajdującej się obok dzwonnicy oraz częściowo samej dzwonnicy wykorzystano materiały, które pochodziły z drewnianego kościoła, wybudowanego w 1580 roku i stojącego aż do zawalenia się w wieku XVIII na terenie obecnego cmentarza w Wiązownie.

Dzwonnica i widoczna drewniana przybudówka, foto: RS
Dzwonnica i widoczna drewniana przybudówka, foto: RS

Opracowanie: © Joanna Filimonow 
na podstawie:
Relacja Ks. Tadeusza Łuniewskiego zamieszczona w majowym numerze Powiązań, w 1990 roku;
Drewnianemazowsze.pl

Foto: © Ryszard Szczęsny

*wg innej relacji, kościelny ukrył dzwon w studni koło plebanii

Share