Decydujmy razem – Gmina stworzy program integracji społecznej

Share

Jak informuje strona internetowa Urzędu Gminy, 3 marca br., w Urzędzie Gminy Wiązowna zainaugurowano działania w ramach Projektu „Decydujmy Razem”, którego celem jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie metod angażowania społeczności lokalnej w tworzenie polityki publicznej. Jest to systemowy Projekt partnerski realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – lidera partnerstwa oraz przez Stowarzyszenie CAL, Instytut Spraw Publicznych, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz Fundację Fundusz Współpracy. Gmina Wiązowna przystąpi do realizacji Programu dotyczącego problematyki szeroko rozumianej integracji społecznej.

Pierwszym etapem projektu będzie stworzenie dokumentu programowego dla naszej gminy przez zespół składający się z około 15 – 25 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych działaczy, radnych i pracowników Urzędu Gminy.
Ze strony urzędu animatorem Projektu jest pani Urszula Skolasińskia, p.o. naczelnika Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich.
Ważnym elementem projektu jest konieczność konsultacji treści ostatecznej dokumentu ze społecznością lokalną. Końcowym efektem prac Zespołu będzie przedłożony Radzie Gminy w formie projektu uchwały, szczegółowy program integracji społecznej.
Po uchwaleniu dokumentu przez Radę nastąpi w 2012 roku faza wdrożeniowa przyjętego uchwałą Rady programu polityki lokalnej.

Materiał: Karsten

Share