Czarnówka – historia miejscowości

Share

Czarnówka – wieś szlachecka na prawym brzegu Świdra, w dawnej gminie Glinianka (obecnie gmina Wiązowna). Nazwa wsi, według prof. Stanisława Rosponda, pochodzi od przymiotnika czarny. Od tego wyrazu nazywano rzeki, jeziora oraz miejscowości nad nim położone. Wynikało to z tego, że wody przepływając przez gęsty, mroczny las, otoczone ze wszystkich stron ciemnym borem były po prostu czarne.

Od przymiotnika czarny nazywano również miejscowości założone na czarnej ziemi (czarnoziem). Ale nad Świdrem nie było tego typu gleby. Możemy zatem przyjąć, że wieś przyjęła swą nazwę od zaciemnionych drzewami wód Świdra.

Czarnówka, 2010, foto: AS
Czarnówka, 2010, foto: Alicja Sękowska

Czarnówka powstała jako osada w XVI wieku, na gruntach należących do rodu Dobrzynieckich herbu Ciołek i stanowiła własność podstolego czerskiego Wawrzyńca Dobrzynieckiego (zm.ok. 1566 r.)

II połowa XVI w., wg Atlasu Historycznego Polski, pod red. W. Pałuckiego, Warszawa 1973
II połowa XVI w., wg Atlasu Historycznego Polski, pod red. W. Pałuckiego, Warszawa 1973

W 1580 r. przynależąc do nowo erygowanej parafii św. Wawrzyńca, Czarnówka miała dwóch właścicieli: 1 łan należał do Floriana Miastkowskiego, a dwa łany do Jana Karczewskiego. W sumie wieś zamieszkiwało ok. 30 osób.

W 1601 roku wieś stała się własnością Jana Boglewskiego, w 1643 roku stanowiła własność Jana Sędziwoja Leżańskiego. Ze spisów podatkowych wynika, iż w 1663 roku wioskę Leżańskich zamieszkiwało 26 osób.

Pod koniec XVII w. stanowiła dzierżawę podskarbiego koronnego Krasińskiego. W następnym stuleciu była własnością cześnika Józefa Komierowskiego.
W 1827 roku Czarnówkę, zrujnowaną przemarszami wojsk napoleońskich, zamieszkiwało w sześciu zagrodach 55 osób.

Czarnówka, 2010, foto: AS
Kapliczka w Czarnówce, foto AS, 2010

W latach 1866-70 ziemia została podzielona pomiędzy zamieszkałych tam włościan. Na przełomie XIX i do polowy XX w. wioska należała nadal do parafii, gminy Glinianka powiatu nowomińskiego, po I wojnie do powiatu mińskiego.

W latach II wojny światowej mieszkańcy, m.in. Antoni Kąkol, współpracowali ze strukturami Armii Krajowej
Od 1958 roku wioska przynależała do powiatu otwockiego, a od 1973 r. do gminy Wiązowna województwa stołecznego.

W 2005 r. wieś miała 110 mieszkańców, w 2009 – 140 mieszkańców a w 2015 – 261 mieszkańców

Czarnówka, 2010, foto: AS
Czarnówka, 2010, foto: AS

Data pierwszej publikacji 11.11.2010, Wiazowna.info.pl, aktualizacja 20.07.2015

Opracowanie: Joanna Filimonow (na podstawie informacji przekazanych przez Krzysztofa Oktabińskiego w 2009 roku)

copyright

Share