Chodnik z Wiązowny do Stefanówki

Share

Na najbliższej sesji Rady Gminy Wiązowna, zaplanowanej na 13 września br., radni podejmą decyzję w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w formie materiałów drogowych na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721, od ul. Lubelskiej w Wiązownie do Stefanówki. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały chodnik powinien powstać do końca tego roku.

„Przedmiotowa pomoc będzie kontynuacją podjętej w latach ubiegłych współpracy pomiędzy Gminą a Województwem w celu powstania blisko 2 km odcinka chodnika dla pieszych od ul.Lubelskiej w Wiązownie do Stefanówki. W roku 2014 wykonana przez Gminę dokumentacja projektowa budowy chodnika została przekazana do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock jako pomoc rzeczowa dla województwa. MZDW realizując zadania określone w uchwale budżetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczące inwestycji drogowych ma za zadanie wykonanie tego chodnika do końca tego roku. Zakupione przez Gminę materiały będą wsparciem realizacji tego zadania oraz zostaną one staraniem i środkami MZDW wbudowane w przedmiotowy chodnik. Realizacja przedmiotowego chodnika poprawi w sposób znaczący bezpieczeństwo pieszych na drodze i będzie inwestycją długo oczekiwaną przez mieszkańców Wiązowny i Stefanówki” *

Ścieżka rowerowa i chodnik powstałyby m.in. przy ul. Boryszewskiej, foto: BF
Ul. Boryszewska, foto: JF
Ul. Boryszewska w Wiązownie
Ul. Boryszewska, foto: JF
ul. Boryszewska w Wiązownie
Ul. Boryszewska, foto: JF

O chodnik w Stefanówce, mieszkańcy walczą od lat. Miejscowość położona jest przy bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej 721.

*http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=372531

Share