Budowa wiaduktu i zjazdu do planowanego CH Góraszka

Share

Na terenie lotniska w Góraszce oraz po drugiej stronie szosy Lubelskiej trwa budowa wiaduktu nad drogą krajową DK 17. Wraz z wiaduktem zostaną wybudowane dwa ronda, droga ruchu lokalnego, oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą robót warszawska firma IDS – BUD S.A. Inwestycja będzie kosztowała ok. 20 mln zł.

foto: RK
foto: Robert Koziarski

Jak zapewniają przedstawiciele wykonawcy, budowa wiaduktu nie będzie miała dużego wpływu na ruch na drodze DK17 a wyjątkiem mogą być kilkugodzinne utrudnienia w czasie budowy szalunków tej części wiaduktu, która będzie bezpośrednio nad jezdnią. Już teraz kierowcy muszą się jednak liczyć z utrudnieniami na tym odcinku krajowej 17-tki. Wprowadzono tu ograniczenie prędkości oraz zakaz wyprzedzania. Podczas porannego szczytu zaczyna się robić ciasno i tworzy się korek.

foto: RK
foto: Robert Koziarski
foto: RK
foto: Robert Koziarski
foto: RK
foto: Robert Koziarski

Wiadukt umożliwi dojazd do przyszłego CH Góraszka „Kolorowe Życie”, którego budowa została zaplanowana wiele lat temu. W grudniu 2015 roku została wydana decyzja środowiska w tej sprawie.

źródło: UG Wiązowna
Plan sytuacyjny, widoczny wiadukt oraz dwa ronda. źródło: UG Wiązowna
źródło: RDOŚ
Plan centrum handlowego, wraz ze zjazdem na drogę krajową DK17. Na mapie widoczne ronda, oraz droga lokalna, która będzie prowadziła wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S17 w kierunku węzła Wiązowna II. Widoczny także nowy przebieg Kanału Boryszewskiego; Mapa nie uwzględnia połączenia z projektowaną S17. źródło: RDOŚ

punktCentrum Handlowe „Kolorowe Życie” powstanie na terenie byłego lotniska w Góraszce.

Lipiec 2015, foto: RS
Lipiec 2015, foto: Ryszard Szczęsny

Plan CH Góraszka „Kolorowe Życie”

źródło: www.auchangoraszka.pl
źródło: www.auchangoraszka.pl

Wizualizacja (uwaga nie uwzględnia budowy S-17)

źródło: www.auchangoraszka.p
źródło: www.auchangoraszka.p

Na wysokości ronda (pierwszego z lewej) będzie inny wjazd na S17 – poprzez planowany duży węzeł drogowy Góraszka (Wiązowna I)

źródło: RDOŚ - aneks
źródło: RDOŚ – aneks
Share