Bieżąca sytuacja finansowa Gminy Wiązowna

Share

W związku z krytyczną sytuacją finansową Gminy Wiązowna polegającej na utracie płynności finansowej w grudniu 2006 roku, Rada Gminy na sesji w dniu 15 grudnia 2006 r. podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu na realizację bieżących wydatków w kwocie 800 tyś. zł. Umożliwia to bieżące funkcjonowanie Gminy, w tym terminowe wypłaty wynagrodzeń dla pracowników samorządowych w tym : nauczycieli, urzędników i pracowników pozostałych jednostek.
Po pozytywnym zaopiniowaniu tej uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Wójt podpisał z bankiem umowę kredytową w dniu 21 grudnia 2006 r., co umożliwiło następnego dnia wypłatę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.
W grudniu w wyniku negocjacji przeniesiono wszystkie zobowiązania płatnicze z grudnia 2006r. na styczeń 2007r. między innymi wobec takich wierzycieli: jak Zakład Energetyczny, gazownia, TP S.A. i różni wykonawcy inwestycji gminy.
W wyniku analizy płatności, które będą następowały w I kwartale br. Wójt Gminy za aprobatą Rady zaciągnął na podstawie prowizorium budżetowego na 2007 rok, kredyt w wysokości 1 miliona złotych, w oprocentowaniu 4,5 %, który będzie wykorzystywany do czasu wpływu środków z bieżących dochodów.
Jednocześnie Rada wraz z wójtem intensywnie pracuje nad programem naprawczym finansów gminy oraz zmianą struktury wydatków, aby nie doprowadzić do ponownej zapaści finansowej.

Wójt Gminy Wiązowna
Marek Jędrzejczak

źródło: wiazowna.pl

Share