Anna Lech na III Ogólnopolskiej Konferencji Kobiet

Share

W dniach 29-30.01.2010 r. w Krakowie odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Kobiet działających na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności.
W Konferencji brało udział ok. 60 kobiet – liderek działających na terenach wiejskich w całej Polsce. Konferencja odbyła się w ramach projektu „Kobiety i Rozwój” realizowanego przez Fundację Przestrzeń Kobiet w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Zielona Przestrzeń”. Koordynatorem projektu była p. Ewa Furgał.
Na Konferencję została zaproszona Anna Lech, sołtys Dziechcińca z gminy Wiązowna, jako jedna z trzech sołtysek działających na terenach wiejskich w Polsce.
Udział Anny Lech w Konferencji był zarówno niezmiernie wielkim wyróżnieniem dla pani sołtys jak i promocją gminy Wiązowna.

Konferencja Kobiet Konferencja Kobiet Konferencja Kobiet Konferencja Kobiet Konferencja Kobiet

Był to panel dyskusyjny polegający na wymianach doświadczeń – poświęcony pracy i działalności kobiet – Sołtysek. Oprócz dyskusji były prezentacje dobrych praktyk z zakresu działalności kobiet na terenach wiejskich oraz inne panele dyskusyjne, poświęcone działaczkom Kół Gospodyń Wiejskich a także bardzo ciekawe spotkania warsztatowe „Działaj lokalnie”, „Równe szanse”. Zorganizowano także Mini – Forum, podczas którego uczestniczki i goście zaprezentowały na stoiskach swoją działalność lub promowały swoją społeczność. Pani sołtys Anna Lech prezentowała wspaniały Album o Gminie Wiązowna autorstwa R. Szczęsnego. Z chlubą opowiadała o swojej społeczności i promowała swoją Gminę Wiązowna. Pani Ania z ochotą opowiadała także o swoich osiągnięciach w Dziechcińcu, swoim sołectwie. W 2009r złożyła ofertę na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym – prowadzenie zajęć edukacyjno- profilaktyczno- zdrowotnych w świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu i dostała dofinansowanie z Gminy. Program obejmował prowadzenie zajęć: plastycznych, dzieła dzieła artystycznego, sportowych – piłka nożna młodzików, projekcję kina domowego – mini klub dyskusyjny oraz profilaktykę zdrowotną dla kobiet – aerobik, ćwiczenia relaksacyjne oraz konsultacje dietetyka.

Jak mówi Pani sołtys – Uczestnictwo w konferencji było dla mnie ogromnym przeżyciem, dowartościowaniem mojej działalności społecznej w sołectwie oraz nowym doświadczeniem.

Tekst i foto: AL

Share