23.11.09 Spotkanie konsultacyjne z udziałem Eko-Wiązu

Share

Eko-Wiąz23 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się otwarte spotkanie Koalicji EKO-WIĄZ i Zespołu Konsultacyjnego ds. dróg w sprawie zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiązowna-Centrum.

Jak poinformował nas pracownik UG: „Spotkanie to ma na celu przedstawienie założeń projektu przedstawicielom lokalnej społeczności celem uzyskania wstępnej opinii, która wraz z zbieranymi obecnie opiniami i uzgodnieniami właściwych organów i instytucji posłuży do weryfikacji projektu planu przed konsultacjami społecznymi, czyli tzw. wyłożeniem do publicznego wglądu, polegającym na udostępnieniu projektu w UG, ew. na stronie www gminy możliwie szerokiemu kręgowi mieszkańców, właścicieli nieruchomości na terenie objętym planem i innych zainteresowanych, celem zebrania uwag i przeprowadzenia dyskusji publicznej”

info: EKO-WIĄZ

Share